ACC LIÊN QUÂN

Tất cả
SIÊU PHẨM: dư ĐÁ QUÝ, yorn long thần soái, murad siêu việt, omen quỷ nguyệt tướng, Nakroth khiêu chiến AIC, Nakroth siêu việt 2 sv2, 6 bảng ngọc 90 chuẩn, dư x26 tđt, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: K.Cương
Tướng: 72
Trang Phục: 80
1.799.000đ
6 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng murad, dư x2 tđt, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 18
Trang Phục: 8
45.000đ
murad siêu việt, tulen tân thần thiên hà, Nakroth siêu việt 1 sv1, 3 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng murad, quillen, dư x2 tđt, dư 8k vàng,
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 28
Trang Phục: 22
85.000đ
6 bảng ngọc 90 chuẩn, dư x2 tđt,, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: Vàng
Tướng: 16
Trang Phục: 16
55.000đ
murad siêu việt, 2 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng murad, quillen, dư x2 tđt, dư 18k vàng.
Ngọc: 90
Rank: Vàng
Tướng: 28
Trang Phục: 22
85.000đ
krixi tiệc bãi biển, 2 bảng ngọc 90 chuẩn, dư x3 tđt, dư 9k vàng.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 58
Trang Phục: 24
415.000đ
Dư ĐÁ QUÝ, Nakrorh siêu việt 1 sv1, tướng murad, omen, quillen, dư x6 tđt, dư 28k vàng.
Ngọc: 76
Rank: B.Kim
Tướng: 52
Trang Phục: 30
355.000đ
dư ĐÁ QUÝ, ngọc 90 chuẩn, tương murad, quillen, dư x1 tđt, du2w 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 48
Trang Phục: 30
265.000đ
dư ĐÁ Quý, 6 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng ngộ không, murad, quillen, dư x3 tđt, dư 18k vàng.
Ngọc: 90
Rank: K.Cương
Tướng: 44
Trang Phục: 28
295.000đ
Nakroth khiêu chiến AIC, 10 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng ngộ không, murad, quillen, dư x6 tđt, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: Vàng
Tướng: 36
Trang Phục: 32
235.000đ
raz muay thái, vận may 111, 3 bảng ngọc 90 chuẩn, dư x4 tđt, dư 18k vàng.
Ngọc: 90
Rank: K.Cương
Tướng: 32
Trang Phục: 32
145.000đ
2 bảng ngọc 90 chuẩn, tương ngộ không, murad, quillen, dư x1 tđt, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 42
Trang Phục: 24
175.000đ
murad siêu việt, 3 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng murad, quillen, dư x2 tđt, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 34
Trang Phục: 26
115.000đ
liliana nguyệt mị ly, maloch đại tướng rô bốt, vận may 119, 3 bảng ngọc 90 chuẩn, dư x6 tđt, dư 18k vàng.
Ngọc: 90
Rank: K.Cương
Tướng: 44
Trang Phục: 42
295.000đ
6 bảng ngọc 90 chuẩn, tướng ngộ không, murad, rourke, quillen, dư x2 tđt, dư 8k vàng.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 46
Trang Phục: 22
235.000đ
Nakroth siêu việt 1 sv1,5 bảng ngọc 90, tướng ngộ không , RICHTER, dư x2 tđt.
Ngọc: 90
Rank: B.Kim
Tướng: 52
Trang Phục: 30
355.000đ